MB Original

Od myšlenky k nášivce...


Obrázek č. 1 - návrh MB Nášivky vytvořený v dubnu 2021

Obrázek č. 2 - znak upravený příslušníky MOP Letná a zaslaný k výrobě v červnu 2022


Obrázek č. 1 - návrh MB Nášivky vytvořený v prosinci 2021

Obrázek č. 2 - znak dotvořený dle našeho návrhu příslušníky Jednotky speciální ochrany Ochranné služby Policie ČR


LEGENDA JE ZPĚT!!!!!

Na zákadě četných přání jsem vyrobili legendu.

Zároveň bychom tímto rádi uvedli na pravou míru vznik nášivky "BŮH ODPOUŠTÍ - MY NE!", opředené mnoha mýty a legendami. Nevznikla ani v Brně, ani pro zásahovou jednotku a nebyla nikdy určena k nošení na uniformě. Její vznik se datuje do ledna roku 2009, kdy se dva nadšení policisté z MOP Vinohrady a DI Praha I sešli v legendární pivnici U Hrocha v Praze a tam dali vzniknout úplně první verzi této nášivky, která měla být památeční pro jejich kolegu-kamaráda, který v té době od sboru odcházel.

Jako u všech námi vyrobených nášivek disponujeme úplně prvním grafickým návrhem a zároveň objednávkou na její výrobu ze dne 26.1.2009 v 19:14 hodin. V té době jsme ještě ani netušili, že se sami budeme vyšíváním jednoho dne zabývat.